Робочі програми та силабуси СВО “Бакалавр”

 

Назва диcципліни Спец. Силабус Робоча програма
1 Академічна доброчесність 071 ОПП ОіА pdf pdf
2 071 ОПП ДОіК pdf pdf
3 Аналіз господарьскої діяльності 071 pdf pdf
4 Банківська справа та страхування 071 pdf pdf
5 Вступ до фаху 071 ОПП ОіА pdf pdf
6 071 ОПП ДОіК pdf pdf
7 Внутрішньогосподарський контроль 071 pdf pdf
8 Облік у бюджетних установах 071 pdf pdf
9 Облік на підприємствах малого бізнесу 071 pdf pdf
10 Основи права та університетська освіта 071 ОПП ОіА pdf pdf
11 071 ОПП ДОіК pdf pdf
12 Організація і методика економічного аналізу 071 pdf pdf
13 Статистика 073 pdf pdf
14 076 pdf pdf
15 071 pdf pdf
16 051 pdf pdf
17 281 pdf pdf
18 Облік і аудит 073 pdf pdf
19 076 pdf pdf
20 242 pdf pdf
21 Бухгалтерський облік 075 pdf pdf
22 Облік у зарубіжних країнах 071 pdf pdf
23 Статистика підприємства 071 pdf pdf
24 Страхування 073 pdf pdf
25 Фінансовий ринок 071 pdf pdf
26 Фінанси 051 pdf pdf
27 071 pdf pdf
28 Судово-бухгалтерська експертиза 071 pdf pdf
29 Звітність підприємства 071 pdf pdf
30 Аудит 071 pdf pdf
31 Фінансове право 071 pdf pdf
32 Основи бухгалтерського обліку 151 pdf pdf
33 Управлінський облік 071 pdf pdf
34 Адміністрування податків 071 pdf pdf
35 Бухгалтерський облік 051 pdf pdf
36 071 pdf pdf
37 076 pdf pdf
38 Облік і звітність в оподаткуванні 071 pdf pdf
39 Облікова політика підприємства 071 pdf pdf
40 Податкова система 281 pdf pdf
41 Фінансовий облік 1 071 pdf pdf
42 Фінансовий облік 2 071 pdf pdf
43 Фінанси, гроші та кредит 073 М pdf pdf
44 073 УП pdf pdf
45 075 pdf pdf
46 Фінанси організації 281 pdf pdf
47 Гроші та кредит 071 pdf pdf
48 051 pdf pdf

Викладачі кафедри повністю забезпечують методичними, мультимедійними матеріалами курсів, які передбачені навчальними планами. Всі матеріали можна знайти за посиланнями нижче.

Науково-технічна бібліотека Одеської національної академії харчових технологій
Центр дистанційного навчання ОНАХТ