Наша символіка

ПОСТУЛАТИ КАФЕДРИ

Бухгалтерський облік є джерелом отримання знання про рахунки та записи, пильнує за збереженням активів та є гарантом проведення справедливих розрахунків.

Бухгалтер – особа працелюбна. 

Облік забезпечує рівновагу (баланс) між активами та пасивами. Від якості обліку залежить обсяг багатства підприємства та забезпечення повного висвітлення та гармонізації його доходів та витрат. І так буде нескінченно.

СИМВОЛІКА ГЕРБУ

Книгасимвол знання, просвіти                                                     Герб

Мечсимвол пильності, влади, справедливості

Колоскисимвол працелюбності

Сонцесимвол повного висвітлення інформації та гармонізації у просторі та часі

Вагисимвол рівноваги та справедливості

Монетисимвол вдачі та багатства

Крива Бернуллі символ нескінченності.

НЕОБХІДНІ УМОВИ ТОРГІВЛІ (Трактат про рахунки та записи):

1. Наявність грошей.

2. Вміння правильно вести книги та швидко рахувати.

3. Ведення своїх справ у відповідному порядку, щоб можна було без затримки отримувати всілякі відомості відносно боргів та вимог.

Тому, ніхто не в змозі добре вести свої справи, якщо не захоче дотримуватися необхідного порядку у записах (Лука Пачоллі, 1494 р.)

                                НАШ ГІМН

Новий рік! Весь світ лишив турботи,                  Повз проходять бізнесу сюжети,

Веселиться, гукає «Ура!».                                        А ми стаємо учасниками гри.

Ми ж складаємо проводки, сводки, звіти.          Наша вдача – кошториси, бюджети.

Ми не просто люди, ми – бухгалтери.                 Ми не просто люди, ми – бухгалтери.

Травень вкритий цвітом весь духмяним,            Життя нема за стінами контори.

В світлі місяця втопають вечори.                           Життя – баланс, а пристрасть – ордери,

Нам не можна поруч йти з коханим                     Сальдо – щастя, горе – дебітори.

Ми не просто люди – ми бухгалтери.                   Ми не просто люди, ми – бухгалтери.

Червень, липень. Всі живуть на дачі.                   Та колись баланси всі зійдуться,

Всі ховаються на морі від жари.                              Розрахункам всім прийде пора,

Тільки ми рахуємо нестачі.                                       Премії та бонуси зберуться!

Ми не просто люди – ми бухгалтери.                    Ми  не просто люди, ми – бухгалтери!

Дехто прагне до високої культури,

Осінь ж бо – початок театральної пори.

Наш прогрес – платіжки та фактури.

Ми не просто люди – ми бухгалтери.