Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» для магістрів спец. 071 «Облік і оподаткування» (проєкт 2023 р.)

 Для надання зауважень та пропозицій щодо проекту ОП «Облік і аудит» СВО “Магістр” звертатись на пошту

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» для бакалаврів спец. 071 «Облік і оподаткування» (проєкт 2023 р.)

Для надання зауважень та пропозицій щодо проєкту ОП «Облік і аудит» СВО “Бакалавр” звертатись на пошту (natanatanatali@ukr.net)

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит в готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі» для бакалаврів спец. 071 «Облік і оподаткування» (проєкт 2023 р.)

Для надання зауважень та пропозицій щодо проєкту ОП «Облік і аудит в готельно-ресторанному бізнесі і торгівлі» СВО “Бакалавр” звертатись на пошту (natanatanatali@ukr.net)

 

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» для бакалаврів спец. 071 «Облік і оподаткування» (проєкт 2021 р.)

1. Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Іванченкова Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри Обліку та аудиту, керівник Одеського територіального відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

2. Член робочої групи: Купріна Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету Економіки, бізнесу і контролю.

3. Член робочої групи: Мельник Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри Обліку та аудиту, директор Навчально-наукового інституту Прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна.

4. Член робочої групи: Ткачук Галина Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри Обліку та аудиту, директор ТОВ «Аудиторсько-консалтинговий центр «ЛУКА».

5. Член робочої групи: Скляр Лариса Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, головний бухгалтер Одеської національної академії харчових технологій.

6. Член робочої групи: Маркова Тетяна Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, заступник декана факультету Економіки, бізнесу і контролю.

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» для магістрів спец. 071 «Облік і оподаткування» (проєкт 2021 р.)

1.Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Немченко Валерій Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Обліку та аудиту.

2.Член робочої групи:    Ткачук Галина Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри Обліку та аудиту, директор ТОВ «Аудиторсько-консалтинговий центр «ЛУКА».

3.Член робочої групи: Купріна Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету Економіки, бізнесу і контролю.

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» для бакалаврів спец. 071 «Облік і оподаткування»

1.Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Немченко Валерій Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудит.

2.Член робочої групи: Купріна Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки, бізнесу та контролю.

3.Член робочої групи: Ткачук Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» для магістрів спец. 071 «Облік і оподаткування»

1. Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Немченко Валерій Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту.

2. Член робочої групи : Купріна Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки, бізнесу та контролю.

3. Член робочої групи : Ткачук Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту.

Стандарт вищої освіти спеціальності 071 СВО Бакалавр

Стандарт вищої освіти спеціальності 071 СВО Магістр

 

БезымянныйГрупи забезпечення ОП спеціальність 071 «Облік і оподаткування

 

опросАнкета випускника

опросАнкета здобувача вищої освіти

опросАнкета науково-педагогічного працівника (викладача)

опросАнкета роботодавця

Результати онлайн опитування стейкхолдерів щодо якості освіти – кафедри обліку та аудиту

БезымянныйРезультати опитування випускників

БезымянныйРезультати опитування здобувачів вищої освіти

БезымянныйРезультати опитування науково-педагогічного персоналу

БезымянныйРезультати опитування роботодавців