Наукові студентські гуртки

ГуртокНауковий гурток «Економічний аналіз та статистика в бізнес середовищі»

Метою створення наукового гуртка є поглиблення знань з фундаментальних економічних дисциплін кафедри та надання додаткових знань та практичних навичок для формування і обробки різних масивів інформації, проектування соціально-економічних процесів, виявлення актуальних проблем соціально-економічного розвитку країни, її підприємств, в т.ч. підприємств харчової промисловості, а також проведення їх аналізу, виявлення закономірностей та тенденцій розвитку, обробка та збір інформації з метою організації та систематизації даних кафедри.

Знак План роботи наукового гуртка 2021- 2022 н.р.

Знак Звіт про роботу гуртка 2021-2022 н.р.

 

fHMh_NtofiY

НАУКОВИЙ ГУРТОК «СМАРТ-БУХГАЛТЕР»

Гурток створено з метою:

 • формування у студентів стійких знань з бухгалтерського обліку;
 • забезпечення сприятливих умов для розвитку та організації культурного дозвілля студентів та викладачів, їх інтелектуального розвитку в ОНТУ;
 • підготовки студентської молоді до самостійної наукової роботи;
 • організації та проведення в академії наукових заходів, мистецьких, творчих конкурсів, семінарів, олімпіад,  із залученням студентів, викладачів та співробітників ОНТУ;
 • участі у змаганнях, конкурсах, науково-практичних конференціях, олімпіадах різного рівня представляючи ім’я академії;
 • набуття студентами навичок та уміння самостійно вирішувати  практичні питання, вміти визначати проблеми, які стоять перед керівництвом  у сфері  ведення обліку та знаходити шляхи їх вирішення, оцінювати фактори, що впливають на діяльність підприємства;
 • організації поза навчальної та виховної роботи зі студентською молоддю, пропагування здорового способу життя, підвищення їх інтелектуального та культурного рівня.

Основні напрями тематики наукового гуртка:

 • Проведення майстер класів з поглибленого вивчення сучасних методів ведення обліку.
 • Проведення майстер класів з діагностування та аналізу діяльності підприємства та розробки заходів щодо її вдосконалення.
 • Допомога в підготовці до участі в міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.
 • Допомога в написанні наукових статей та тез доповідей.
 • Підготовка студентів до участі в олімпіадах з бухгалтерського обліку, аудиту та інших дисциплін різного рівня.
 • Організація культурного дозвілля членів Гуртка.

Керівник:  Катерина СТАСЮКОВА (к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту)

ЗнакПоложення про студентський науковий гурток

ЗнакПлан роботи наукового гуртка 2020-2021 н.р.

ЗнакЗвіт про роботу наукового гуртка