Наукові школи та напрями

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

  • Технологічні процеси для харчових і зернопереробних галузей агропромислового комплексу;
  • Розробка нових видів харчових продуктів із нетрадиційної сировини;
  • Технології отримання безпечних харчових продуктів та визначення критеріїв їх оцінки;
  • Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв;
  • Економічні проблеми діяльності виробництв АПК в ринкових умовах;
  • Створення нових енергозберігаючих циклів, схем і конструкцій холодильного і кріогенного обладнання, систем кондиціювання;
  • Розробка високонадійних та енергетично ефективних абсорбційних холодильних приладів різного призначення. Розробка сонячних холодильних установок. Моделювання термодинамічних властивостей та створення багатокомпонентних робочих тіл для дросельних систем охолодження.

Наукові школи ОНТУ


п/п
Назва наукової школи Наукові керівники
1. Теорія і практика фізико-хімічної та біотехнологічної модифікації природних сполук, їх комплексів, сировини та продуктів харчування д.т.н., професор Капрельянц Л.В.,
д.т.н., професор Черно Н.К.
2. Розробка нових ресурсозберігаючих технологій виробництва хлібопродуктів і кондитерських виробів д.т.н., професор Іоргачова К.Г.
3. Наукові основи та енергозберігаючі технології виробництва комбікормової продукції д.т.н., професор Єгоров Б.В.
4. Теорія і практика створення нових технологій харчових продуктів д.т.н., професор Віннікова Л.Г.,
д.т.н., професор Безусов А.Т.
5. Теорія і техніка комбінованих макро- мікро- і наномасштабних процесів переносу в технологічних системах д.т.н., професор Бурдо О.Г.
6. Теорія і технологія процесів первинної обробки харчової сировини і сушіння рослинної сировини та харчових продуктів д.т.н., професор Гапонюк О.І.,
д.т.н., професор Станкевич Г.М.
7. Моделювання та оптимальне управління технологічними процесами зберігання та переробки сільськогосподарської сировини д.т.н., професор Хобін В.А.
8. Розробка технології виготовлення та дослідження фізико-хімічних, технічних і експлуатаційних характеристик нових функціональних матеріалів і покриттів д.ф.-м.н., професор Федосов С.Н.,
д.ф.-м.н., професор Сергєєва О.Є.
9. Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб´єктів господарської діяльності д.е.к., професор Павлов О.І.
10. Низькотемпературні мікроохолоджувачі к.т.н., доцент Семенюк В.О.
11. Кріогенні технології виробництва рідких газів д.т.н., професор Бондаренко В.Л.,
д.т.н., ст.н.с. Cимоненко Ю.М.
12. Теплообмінні апарати охолоджуючих систем та конденсаторних відділень холодильних установок д.т.н., професор Лагутін А.Ю.
13. Тепломасообмінна апаратура для енергетичних, холодильних и кріогенних систем д.т.н., професор Дорошенко О.В.
14. Моделювання та прогнозування теплофізичних властивостей речовин і матеріалів. Дослідження теплофізичних властивостей речовин і нанофлюїдів д.т.н., професор Желєзний В.П.,
д.т.н., професор Мазур В.О.
15. Інтелектуальні та інформаційно-аналітичні технології, інтегровані системи баз даних у сфері інфокомунікацій д.т.н., професор Князєва Н.О.
16. Фінансово-економічна безпека підприємств харчової промисловості України: науково-методичні проблеми обліку, аналізу та аудиту д.е.н., професор  Немченко В.В.