Робочі програми та силабуси СВО “Магістр”

 

Назва диcципліни Спец. Силабус Робоча програма
1

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

281 pdf pdf
2

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

071 pdf pdf
3 Власний бізнес: організація, облік, контроль і оподаткування 071 pdf pdf
4 Державний фінансовий та податковий контроль 071 pdf pdf
5 Етика ділових комунікацій в фінансово-економічній сфері 071 pdf pdf
6 Методи управлінського обліку 073 pdf pdf
7 Методологія наукових досліджень, методика викладання у ЗВО 071 pdf pdf
8 Методологія наукових досліджень 071 ОПП ОіА pdf pdf
9 071 ОПП ДОіК pdf pdf
10 Облік, аналіз та аудит в системі управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості 071 ОПП ОіА pdf pdf
11 071 ОПП ДОіК pdf pdf
12 Моделі і методи прийняття оптимізаційних рішень в обліку, контролі та оподаткуванні 071 pdf pdf
13 Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 071 pdf pdf
14 Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємства 071 pdf pdf
15

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

071 pdf pdf
16 Організація бухгалтерського обліку 071 ОПП ОіА pdf pdf
17 071 ОПП ДОіК pdf pdf
18 Організація і методика аудиту 071 ОПП ОіА pdf pdf
19 071 ОПП ДОіК pdf pdf
20

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті

071 pdf pdf
21 Фінансовий аналіз 071 ОПП ОіА pdf pdf
22 071 ОПП ДОіК pdf pdf
23 Фінансовий менеджмент 071 pdf pdf
24 Фінансовий і податковий менеджмент 071 pdf pdf
25 Фінанси підприємств в умовах електронної комерції 071 pdf pdf
26 Інноваційна діяльність підприємства та фінансовий консалтинг 071 ОПП ОіА pdf pdf
27 071 ОПП ДОіК pdf pdf

Викладачі кафедри повністю забезпечують методичними, мультимедійними матеріалами курсів, які передбачені навчальними планами. Всі матеріали можна знайти за посиланнями нижче.

Науково-технічна бібліотека Одеської національної академії харчових технологій
Центр дистанційного навчання ОНАХТ