Лабораторії

Аудиторний фонд кафедри

На кафедрі обліку та аудиту є такі приміщення для проведення занять зі студентами:

Номер приміщення

Найменування приміщення Площа приміщення Кількість посадкових місць

Фото

А-324

мультимедійна аудиторія для занять 80,0 м2 90 посадкових місць  A 324

А-420

спеціалізована аудиторія для занять 80,0 м2 100  посадкових місць  A 420

А-301

спеціалізована навчально-наукова лабораторія 38,7 м2

12 посадкових місць

 A 301
А-302 викладацька 39,8 м2  

9 посадкових місця

 

 A 302
А-323 кабінет завідувача кафедри 20,3 м2 1 посадкове місце  A 323