Конференції

План проведення конференцій і семінарів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

П Л А Н

проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій і семінарів на 2023 рік 

 Одеським національним технологічним університетом


п/п
Назва заходу Термін проведення
1. V Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти» 12-14
квітня
2. 83 наукова конференція викладачів університету
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник тез доповідей
25-28
квітня
3. Міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу»
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник тез доповідей
29 травня-1
червня
4. Міжнародна школа кормів (ISF) 3-9
липня
5. Міжнародна наукова конференція «Інноваційні енерготехнології» 11-15
вересня
6. Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів»
Онлайн-реєстрація для участі з усною доповіддю
Онлайн-реєстрація для заочної участі (публікація тез доповідей)
Онлайн-реєстрація для участі в постерній сесії 
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник тез доповідей
26-28
вересня
7. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології» 21-22
вересня
8. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України»
Програма конференції в електронному вигляді
17-18
жовтня
9. ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація – 2023»
Онлайн-реєстрація
Збірник тез доповідей
Програма конференції в електронному вигляді
19-20
жовтня
10. Регіональний науково-практичний семінар «Енергія. Бізнес. Комфорт» 14
листопада
Студентські наукові конференції
1. Наукова конференція здобувачів вищої освіти
Програма конференції в електронному вигляді
28-30
березня
2. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді»
Онлайн-реєстрація
Запрошення на конференцію в електронному вигляді
30-31 травня
3. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та здобувачів вищої освіти «Еколого-енергетичні проблеми сучасності»
Онлайн-реєстрація
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник наукових праць
13-14
квітня
4. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та здобувачів вищої освіти «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»
Онлайн-реєстрація
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник наукових праць в електронному вигляді
19-20
квітня
5. ХХIІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»
Онлайн-реєстрація
Збірник тез доповідей конференції в електронному вигляді
Програма конференції в електронному вигляді
20-21
квітня
6. 19 Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології»
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник наукових праць МУАС, 2022 (друк. варіант)
10-12
травня
7. 12 Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності»
Програма конференції в електронному вигляді
17-18
травня
8. IІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти «Комп’ютерні ігри і мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації-2023»
Онлайн-реєстрація
Запрошення на конференцію в електронному вигляді
Програма конференції в електронному вигляді
Збірник тез доповідей
28-29
вересня
9. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”
Онлайн-реєстрація
5-7
жовтня