Монографії

 

Підручники

ЕкономАналіз

Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М., Подгорна І.Є. Економічний аналіз (практикум) : Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2010. – 320 с.

 

 

Інвестування

Тарасова О.В.

Інвестування: навч. посібник / О. В. Тарасова – К.: Освіта України, 2011. – 256 с.

Аудит_2012  Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту. / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. / Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.

 

 

ЕкономАналіз Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М.  Економічний аналіз (практикум): Навчальний посібник: 2-ге вид., виправлене і доповнене – Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 326 с.


ФЗД Фінанси зовнішньоекономічної діяльності

 

Монографії

  Ткачук Галина Олександрівна

Економічна безпека підприємства харчової промисловості за умов трансформаційних перетворень: теоретико-методологічні засади. Монографія. — Миколаїв: ФОП  Швець В.М., 2020. — 428 с.

 Монографія Мельник  Мельник Ю. М.

Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці : монографія. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС». 2019. – 365 с.

 

 

 Монографія 2019 Науково-методичні засади оцінки бізнесу в умовах Євроінтеграції. Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченка. Видавництво Іванченка І. С., 2019. – 214 с.

 

 

 

Obklad_ 2018 Науково-методичні проблеми оціночної діяльності в Україні. Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко. Київ : Каравела, 2018. 216 с.

 

 

 

Монографія 2017

Розвиток фінансової системи сучасного підприємства: обліково-аналітичний аспект : монографія / [В.В. Немченко, Л.В. Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. доктора екон. наук, проф. В.В. Немченко ; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : Фенікс, 2017. – 352 с.
 2016  Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства : монографія / [В.В. Немченко, Л.В. Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. доктора екон. наук, проф. В.В. Немченко ; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : Фенікс, 2016. – 352 с.
 2015

Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансовоекономічною безпекою підприємства: монографія / [В.В.Немченко, Трішин Ф.А., Іванченкова Л.В., Ткачук Г.О. та ін.] : за заг. ред. доктора екон. наук, проф. В.В.Немченко; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса: Фенікс, 2015. – 360 с.

 Ð¢Ð¸Ñ‚ул 1  Проблеми фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в умовах інтеграції України в світову економіку: монографія [В.В. Немченко, Г.О. Ткачук, Л.В. Іванченкова, та ін.] за заг. ред. доктора екон. наук, проф. В.В. Немченко. – Одеса: Фенікс, 2014. – 188 с.

 

 

 2013  

Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і сінтез методів: [монографія] / [В.В. Немченко, Н.М. Купріна, Т.М. Ступницька, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. доктора екон. наук, проф. В.В. Немченко ; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса: Фенікс, 2013.